آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

روش پژوهش برای کودکان دبستانی

نسرین دخت عماد خراسانی

پژوهش برای کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

فائزه علی حسینی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ساجده رجایی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

یسنا اعظم پور

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

آیدا مددی

مسابقه: صوت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مبیناکرمی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

یسنا شرفی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

یلداخضری مقدم

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

نازنين زهرا نوري زاده

1389/05/15

دبستان دخترانه

زهرا جعفري زاده گوغري

1387/05/14

دبستان دخترانه

فاطيما تقي زاده شول

1392/05/12

دبستان دخترانه

ريحانه سياروك

1392/05/15