آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

روش پژوهش برای کودکان دبستانی

نسرین دخت عماد خراسانی

پژوهش برای کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

یسنا اعظم پور

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

آیدا مددی

مسابقه: صوت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فائزه علی حسینی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مبیناکرمی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ساجده رجایی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

یسنا شرفی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه

یلداخضری مقدم

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

كيانا احمدي پور

1392/04/10

دبستان دخترانه

پانيذ دهقاني فر

1392/04/15

دبستان دخترانه

مريم انصاري

1387/04/15

دبستان پسرانه

يزدان حاتمي مسكوني

1387/04/13

دبستان دخترانه

راحيل بهرامي

1390/04/10